Flakët e Fatit – Episodi 1!

Flakët e Fatit – Episodi 1!

Fatet e Xhemres, Ryjas dhe Çiçekut, personazhet dhe historitë e të cilave janë shumë të ndryshme nga njëra-tjetra, kryqëzohen në një zjarr në një cisternë. Asgjë nuk do të jetë e njëjtë pas flakëve. Në luftën e tyre nga e para, rruga e tyre bie drejt dashurisë së vërtetë dhe jetës reale me të gjitha anët e saj të mira dhe të këqija.

Fryma shkatërruese, e keqe e Çelebiut të pasur, karizmatik, të privilegjuar, i cili shfaqet si një njeri shembullor nga jashtë, është në qafën e të gjithëve.

Për më shumë, ndiqni pjesën e parë të episodit 1 këtu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *